Bekendstelling

Hersiening van essay begin 2014.
Ek stel my graag bekend as ‘n psigiater met spesiale belangstelling in die psigiatriese en psigologiese  problematiek van kinders en jeugdiges.
In my praktyk fokus ek op die psigiatrie van kinders en jeugdiges insluitende die ondersteuning en berading van ouers, ander versorgers, die wat onderrig gee  byvoorbeeld die onderwysberoep en ander belanghebbende dienste.

Alhoewel my belangstelling en vaardighede t.o.v. kinder en jeug problematiek wyd en algemeen is, het ek my die afgelope 10 jaar veral toegespits op ontwikkelingstoornisse soos ADHD, kinders op die autistiese spektrum, dispraksie en so meer. Kinders met leerprobleme, gedragsprobleme en emosionele probleme gaan in ’n groot persentasie (tot selfs so hoog as 60%) gebuk onder een of ander ontwikkelingstoornis. Huidige opinie dui daarop dat tussen 10 en 15% van kinders en jeugdiges genoeg psigiatriese probleme ondervind om inkorting van funksionering en ontwikkeling te veroorsaak.

Ek het vir drie jaar as kinder- en jeugpsigiater in ’n kinder- en jeugeenheid in Nederland gewerk en voortgesette opleiding gehad. Verdere indiens opleiding veral t.o.v ouerlike- en versogerberading het daarop gevolg.

Die verdere ondervinding was  ‘n aanstelling vir ’n tydperk van drie en ’n half jaar ook as konsultant in ‘n kinder- en jeugeenhied in die Verenigde Koninkryk. Die voorreg om verskeie groot internasionale konferensies by te woon en sodoende die groot name in kinder en jeug psigiatrie en psigologie te kon hoor het deel gevorm van voortgesette onderrig.

Ek begin gedurende 2011 na 10 jaar van afwesigheid weer ‘n praktyk in Somerset Wes. Ek oorweeg ook om wat skole aan betref in vrywillige hulp vir hulpbehoewende kinders betrokke te raak. Ek stel my ook beskikbaar vir aanbiedinge en lesings aan belanghebbende partye byvoorbeeld kollegas, ouers, skole en ander instansies.